Další služby

Vyjma drobné stavební činnosti, zajistíme

-výkopové a zemní práce
-stavbu kanalizačních přípojek
-terénní úpravy
-kontejnerovou nákladní dobrapu
-odvoz zeminy a suti
-dovoz písků a štěrku

Více na www.bagrdobris.cz a www.dopravadobris.cz